Turvallisuuspalvelut

Pelastussuunnitelma

Turvallisuuspalveluita hyödyntämällä tarkoitus on ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia sekä varautua niihin. Turvallisuuspalvelut pitävät sisällään pelastussuunnitelman lisäksi kolme palvelua asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Pelastussuunnitelman on tärkeää olla ajan tasalla ja kaikkien asukkaiden nähtävillä. Ajantasaisen pelastussuunnitelman puuttuminen saattaa johtaa siihen, ettei vakuutusyhtiö korvaa tapahtuneita vahinkoja. Retta Isännöinti tarjoaa asiakkailleen sähköisen pelastussuunnitelman, siirtäen vastuun suunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä taloyhtiöltä Rettalle.

Retta Isännöinnin turvallisuuspalveluihin kuuluva pelastussuunnitelma on aina kaikkien osakkaiden sekä asukkaiden nähtävissä ja tulostettavissa OmaRetta-palvelun kautta. Retta tekee suunnitelman yhdessä paloturvallisuuden ja pelastusalan ammattilaisten kanssa. Retta Isännöinnillä on ilo ottaa vastuu pelastussuunnitelman laatimisesta. Mikäli hallituksenne päätyy vastuun antamisesta Retta Isännöinnille, tarjoamme teille myös ensimmäisen vuoden ylläpitopalvelun veloituksetta. Ylläpitopalvelu takaa, että aina ajantasaiseksi päivitetty pelastussuunnitelma on kaikkien asukkaiden nähtävillä. Asumisturvallisuuden varmistamiseksi Retta Isännöinti on lanseerannut pelastussuunnitelman rinnalle osittain lakisääteisiä ja osittain vapaaehtoisia palveluita arjen helpottamiseksi, jotka liitetään pelastussuunnitelman rinnalle.

Kaikki turvallisuuspalvelutuotteemme täyttävät pelastuslain asettamat vaatimukset.

1. Turvallisuuskävely

On tärkeää, että asukas tietää riski- ja vaaranpaikat, sekä osaa hätäpoistumisreitin onnettomuuden sattuessa. Turvallisuuskävelyssä asukkaat ja osakkaat perehdytetään taloyhtiön tiloihin, asuin kiinteistön paloturvallisuuteen sekä oikeisiin toimintatapoihin hätätilanteessa. Turvallisuuskävelyn avulla pelastussuunnitelma jalkautetaan tehokkaasti asukkaille.

2. Väestönsuoja tarkastus

Koska sinun taloyhtiösi on tarkistanut ja huoltanut väestönsuojan? Lakisääteinen määräaikaistarkastus perustuu perustuslakiin 2011/379. Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi laitteet tulee huoltaa ja tarkastaa 10 vuoden välein. Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkka tarkastuspöytäkirja, joka on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle. Väestönsuojan tarkastuksella katsotaan kauas tulevaisuuteen, sillä tarkastuksessa voi ilmetä useita poikkeamia. Tarkasti tehty väestönsuojan tarkastus voi tuottaa huomattavia kustannussäästöjä taloyhtiölle. Rettan väestönsuojan tarkastuspalvelu tekee tämän kaiken puolestasi.

3. Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma

Pelastuslain 2011/379 mukaan väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa. On hyvä, että väestönsuojalle on nimetty koulutettu hoitaja ja varahenkilö, jotta väestönsuoja on asianmukaisessa kunnossa mahdollisen suojautumistilanteen yllättäessä. On aikaa vievää ja haasteellista omien henkilökohtaisten menojen lisäksi olla vastuussa väestönsuojasta ja kouluttautua jatkuvasti sitä varten. Retta Isännöinti tarjoaa vaivattoman vaihtoehdon turvallisen elinympäristön takaamiseksi. Väestönsuojan käyttöönottosuunnitelmapalvelu takaa kustannussäästöjä jatkuvista koulutusmenoista sekä asianmukaisesti hoidetun väestönsuojan. Tarjoamamme palvelu on helppo vaihtoehto huolehtia lakisääteisestä tehtävästä. Käyttöönottosuunnitelmaan sisältyy kaikki tarvittavat ohjeistukset väestönsuojatilan laitteiden ja luukkujen käyttökuntoon laittamisesta suojautumisen aikana.

Kiinnostuitko turvallisuuspalveluista?

Mikäli olet jo Retta Isännöinnin asiakas, voit kysyä omalta isännöitsijältänne lisätietoa palvelusta ja sen käyttöön ottamisesta. Mikäli et ole vielä Retta Isännöinnin asiakas, voit kysyä lisää paikalliselta palveluasiantuntijaltamme tai jättää tarjouspyynnön/yhteydenottopyynnön.