Taloyhtiön talous – lataa maksuton opas

Hyvin hoidettu talous on yksi tärkeimmistä terveen taloyhtiön tunnusmerkeistä. Pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus ovat taloudenhoidossa tärkeässä asemassa ja taloyhtiöllä täytyykin olla laadittuna pitkän tähtäimen suunnitelma. Se luo taloyhtiön päättäjille selkeän näkemyksen kiinteistöstä ja sen kunnosta, tulevista korjauksista ja remonteista sekä niiden ajankohdista ja kustannuksista.

Taloyhtiön menot katetaan lähes kokonaan osakkailta kerättävillä varoilla, suurimmaksi osaksi yhtiövastikkeella. Taloyhtiössä vastuu taloudesta ja tilinpäätöksen laatimisesta on hallituksella, mutta käytännössä tilinpäätöksestä vastaavat ammattitaitoinen isännöitsijä ja kirjanpitäjä.

Taloyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus

Taloyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat taloyhtiön osakkaille totuudenmukaisen kuvan taloyhtiön taloudellisesta asemasta. Taloyhtiö laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kirjanpitolain ja asunto-osakeyhtiölain säännösten mukaan. Taloyhtiön toimintakertomus on tilinpäätöstä täydentävä ja taloyhtiön osakkaille suunnattu sanallisessa muodossa oleva erillinen asiakirja taloyhtiön taloudesta ja toiminnasta. Tilinpäätös sisältää lähinnä numeerista tietoa taloyhtiön tilikauden tapahtumista, kun taas toimintakertomus tiivistää tilikauden sanalliseen muotoon.

Oppaassa kerromme tarkemmin taloyhtiön talouden suunnittelusta sekä taloudenhoitamisen vastuurooleista. Kerromme, miten taloyhtiön menot katetaan ja varallisuus kerätään. Käymme myös läpi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lainmukaisen raportoinnin.

Oppaan sisältö:

  1. Taloyhtiön taloudelliset vastuut
  2. Taloussuunnittelu
  3. Maksujen kerääminen osakkailta
  4. Taloyhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös

Lataa taloyhtiön talous -opas >