Isännöinnin vuosikello

Retta Isännöinnin vuosikellosta voit tarkastella hallituksen ja isännöinnin välistä vuosisuunnitelmaa. Taloyhtiön vuosikellosta voit lukea tarkemmin täältä.

Isännöinnin vuosikello

Taloyhtiön jatkuvat tehtävät, jotka hoidetaan tiettynä ajankohtana:

 • Talvi

  Taloyhtiön toistuvat tehtävät, jotka hoidetaan talvisin:
  • Kiinteistöstrategian tarkistus ja päivitys
   • Kiinteistö­strategian päivitys elinkaari­ajattelun pohjalta
   • PTS-päivitys
  • Tilinpäätöksen ja talousarvion laadinta
   • Tilinpäätöksen hyväksyntä
   • Talousarvio
   • Yhtiökokouksen asiat
 • Kevät

  Taloyhtiön toistuvat tehtävät, jotka hoidetaan keväisin:
  • Hallituksen tilinpäätöskokous
   • Tilinpäätöksen hyväksyntä
   • Talousarvion käsittely
   • Kunnossa­pitotarve­selvityksen vahvistaminen
   • Yhtiökokouksen valmistelu
   • Tilintarkastus
  • Yhtiökokous
   • Ennen kokousta:
    • Kutsut, esityslistat, liitteet
   • Kokous:
    • Tilin­päätöksen vahvistaminen
    • Kunnossa­pitotarve­selvityksen esittäminen
    • Kiinteistö­strategian hyväksyminen
    • Rahoitus­päätökset
   • Kokouksen jälkeen:
    • Tiedottaminen osakkaille
    • Yhtiö­kokouksen päätöksien toimeenpano
  • Uuden hallituksen järjestäytymis­kokous
   • Puheenjohtajan valinta
   • Toiminta­mallista sopiminen (yhteystiedot, yhteydenpito)
   • Uusien jäsenten perehdytys
  • Hallituksen hankekokous
   • Rahoitus­päätösten toimeenpano
   • Urakka­sopimusten vahvistaminen
 • Kesä

  Taloyhtiön toistuvat tehtävät, jotka hoidetaan kesäisin:
  • Vuosi­korjaus­hankkeiden käynnistäminen
   • Sopimukset
   • Tarvittavat luvat
   • Tekninen isännöinti­/valvonta
  • Vuosi­korjaus­hankkeiden seuranta
   • Hankkeiden valvonta
   • Kulujen seuranta, laskutus
   • Hankkeiden päättäminen (loppu­selvitykset, tiedotus)
 • Syksy

  Taloyhtiön toistuvat tehtävät, jotka hoidetaan syksyisin:
  • Seuraavan vuoden hankkeiden valmistelu
   • Kunnossa­pitotarve­selvityksen perusteella:
    • Kunto­kartoitukset
    • Tarjouspyynnöt, kilpailutus
    • Hanke­suunnittelut ja kustannus­arviot
   • Asukasinfot
  • Kunnossapito­tarveselvityksen ja korjaus­historian päivitys
  • Hallituksen syyskokous
   • Talouden tilannekatsaus
   • Ehdolliset hankepäätökset

Jatkuvat tehtävät

 • Asiakaspalvelu
 • Kiinteistön ylläpidon johtaminen
  • Kiinteistön peruspalvelujen hankinta (lämmitys, vesi, sähkö, jätehuolto, tv, tietoliikenne, vakuutukset)
  • Ylläpidon (kiinteistöhuolto, siivous, hissit) järjestäminen ja seuranta
  • Kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (vesi, sähkö, energia)
  • Perusjärjestelmien (lämmitys, vesi, sähkö, ilmanvaihto) toiminnan järjestäminen ja seuranta
  • Korjaustöiden tarkastukset ja katselmukset
  • Lukitusturvallisuus ja avainhallinta
  • Turvallisuus- ja viranomaismääräysten valvonta
 • Taloushallinto
  • Kirjanpito
  • Laskujen hoito
  • Vastikkeiden ja käyttökorvausten hoito
  • Lainojen hoito
  • Talouden seuranta