Retta Isännöinti

Målet för Retta Isännöintis verksamhet är att överträffa kundernas förväntningar och utveckla fastigheternas värde

Retta Isännöinti är det största disponentföretaget i Finland. Vi har omkring 700 branschexperter som ger cirka 6700 bostadsbolag service på över 40 orter. Vi erbjuder kunderna god och högklassig service lokalt nära kunderna samt kundförmåner som bara ett stort företag kan tillhandahålla.

Företagets storlek ger kunderna fördelar

Vi ingår i Retta Group Oy, som är en expertkoncern som har specialiserat sig på förvaltning av bostads- och fastighetsegendom. Hos oss får du mångsidig kompetens inom bostads- och hyresförmedling samt specialtjänster för storkunder inom fastighetsbranschen – allt under ett och samma tak.

I vår Upphandlingstjänst har vi dessutom konkurrensutsatt de upphandlingar som våra kunder behöver färdigt för deras räkning, och tack vare de stora volymerna har vi lyckats förhandla fram ytterst konkurrenskraftiga priser. Upphandlingstjänsten är gratis för våra kunder.

Vi vill erbjuda den bästa kundupplevelsen i branschen

Vi mäter kontinuerligt kvaliteten på den service våra kunder får, och vi vidtar aktivt åtgärder för att kunna erbjuda den bästa kundupplevelsen i branschen. Vi har till exempel gjort det både enkelt och flexibelt att bli kund hos oss.

Eftersom vi vill erbjuda våra kunder högklassig och tillförlitlig disponentservice är Retta Isännöinti ISA-auktoriserat. ISA-auktoriserade företag har förbundit sig till disponentbranschens etiska regler samt till övervakning och vidtagande av disciplinära åtgärder i anknytning till dessa. Dessutom ska företagen uppfylla de av ISA ställda övriga kvalitetskraven och genomföra en ISA-auditering regelbundet.