Oma Koti – värdefulla förmåner för våra kunder!

 

Unika förmånstjänsten Oma Koti erbjuder unika förmåner för kunder hos Retta Isännöinti.

Tjänsten innehåller ett omfattande utbud av värdefulla förmåner inom inredning, boende och välbefinnande. I de bostadsbolag som Retta förvaltar är förmånstjänsten avgiftsfri och tillgänglig för bostadsbolagens invånare, aktieägare och styrelsemedlemmar under hela kundrelationen.

Så här får du tillgång till förmånerna:

  1. Logga in på tjänsten OmaRetta på www.omaretta.fi
  2. Närmare anvisningar för ibruktagande av förmånstjänsten och aktiveringskoden finns i avsnittet Förmåner och tilläggstjänster
  3. Förmånerna kan användas i Oma Kotis webbtjänst och i mobilappen Arkkeo

Förmånsprogrammet Oma Koti har genomförts i samarbete med inhemska Arkkeo Oy, som har specialiserat sig på underhåll och utveckling av förmånstjänster.