Kundcase

Feedbacken om kommunikationskonceptet har varit positiv.
Pentti Kaivonen, vice styrelseordförande
Läs mer
Vi har lyckats med valet av samarbetspartner. Styrelsen kan lita på att alla ärenden i bolaget sköts ändamålsenligt och att vi hålls uppdaterade om dem.
Jorma Kuoppala, styrelseordförande
Läs mer
En stor disponentbyrå har redan tidigare varit med om renoveringar i många bostadsbolag och kan därför utnyttja sina erfarenheter i vårt projekt.
Pekka Pajakkala, styrelseordförande
Läs mer
Tillgängligheten var viktig och därför beslutade kunden sig för att skaffa nya hissar i stället för att modernisera de gamla.
Harri Puolakanaho, disponent, Retta Isännöinti
Läs mer
Tack vare en kunnig disponent som reagerar på styrelsens och de boendes önskemål och ett välfungerande partnernätverk har allting skötts smidigt.
Styrelseordföranden
Läs mer
Uppdateringen av räddningsplanen ledde till konkreta åtgärder för att förbättra säkerheten i bostadsbolaget.
Matti Halonen, disponent
Läs mer
Som disponent ser jag till att bostadsbolagens många lagstadgade skyldigheter sköts på ett ändamålsenligt sätt.
Raimo Kiukas, disponent, Retta Isännöinti
Läs mer