Evenemang hos retta isännöinti

Retta Isännöinti lanserade under hösten 2015 utbildningshelheten Taloyhtiö Akatemia, som omfattar flera evenemang runt om i Finland. Syftet med dessa evenemang är att fördjupa styrelseledamöternas sakkunskap i fråga om skötseln av de skyldigheter som anges i lagen om bostadsaktiebolag och andra lagstadgade skyldigheter, hålla ledamöterna uppdaterade om ändringar som berör bostadsbolag, erbjuda verktyg för effektivt styrelsearbete i bostadsbolag, intensifiera samarbetet mellan styrelser och disponenter och bidra till att skapa nätverk med andra experter i branschen.

Vid Taloyhtiö Akatemia-utbildningen garanteras trivsel, tack vare intressanta gäster, servering och inspirerande diskussioner. Yrkesskickliga talare och föredrag i branschens viktigaste ämnen är en del av alla våra evenemang. Sedan hösten 2014 har vi anordnat över 50 kundevenemang och flera är hela tiden under planering.