Varför välja oss?

Vi erbjuder serviceinriktade och sakkunniga disponenttjänster och är inriktade på att lösa bostadsbolagens mest centrala utmaningar.

1. Vi sköter reparationsprojekt med yrkesskicklighet

Retta Isännöinti har mer än 50 års erfarenhet av disponenttjänster och renoverings- och reparationsprojekt. Du har tillgång till en grupp kunniga tekniska disponenter som har gedigen erfarenhet av t.ex. rör- och fasadrenoveringar.

Vi utbildar våra medarbetare regelbundet, så vi är förtrogna med de senaste kraven i branschen. Genom Retta Isännöinti har du även tillgång till jurister som specialiserat sig i bostadsbolagsärenden, och som kan hjälpa till med olika juridiska frågor.

2. Vi håller ordning på bostadsbolagets kostnader

Som kund hos oss får du större köpkraft som stöder köp av tjänster för ditt bostadsbolag. Vi har konkurrensutsatt pålitliga och kostnadseffektiva tjänsteproducenter för bl.a. reparationsprojekt, avfallshantering och städtjänster.  Våra kunder har tillgång till ett brett och högklassigt samarbetsnätverk som ger bostadsbolagen avsevärda kostnadsbesparingar. Alla bostadsbolag som är kunder hos oss har nytta av vår effektiva och transparenta upphandlingsprocess.

3. Vi håller bostadsbolagets styrelse, aktieägare och boende uppdaterade

Vi ser till att styrelseledamöternas sakkunskap fördjupas i fråga om uppfyllande av de skyldigheter som anges i lagen om bostadsaktiebolag och andra lagstadgade skyldigheter. Vi erbjuder våra kunder även verktyg för effektivt styrelsearbete och fungerande samarbete med disponenten. Vi meddelar aktivt om aktuella ärenden genom vår elektroniska servicekanal OmaRetta samt genom nyhetsbrev och meddelanden till de boende. Dessutom ordnar vi flera kundevenemang runt om i Finland varje år. Där får styrelsemedlemmarna aktuell boendeinformation av både Retta Isännöintis och våra samarbetspartners experter.

Vi mäter regelbundet kundnöjdheten och utvecklar vår verksamhet utgående från detta. 

4. Mera erfarenhet för ditt bostadsbolag

De krav som ställs på disponenttjänster höjs kontinuerligt och styrelserna ska kunna hantera allt större helheter. Våra experter och samarbetspartner fungerar som informationskällor samt som stöd när bostadsbolaget ska fatta beslut.  Vi har antingen själva eller med hjälp av vårt breda partnernätverk många gånger skapat färdiga produkter av de tjänster som bostadsbolagen behöver, såsom säkerhetstjänster, planering av en långsiktig strategi för bostadsbolaget eller ekonomiförvaltningstjänster, vilket gör det mycket enklare för bostadsbolagen att jämföra och välja lösningar. 

5. Bra service som alltid är tillgänglig dygnet runt

OmaRetta, Retta Isännöintis elektroniska tjänst och kommunikationskanal, är tillgänglig för våra kunder när som helst och var som helst. Där finns bland annat mötesprotokoll, serviceböcker, energiförbrukningssiffror och ekonomiska rapporter. Tjänsten underlättar den löpande kommunikationen mellan disponenten och styrelsen, och vardagliga boendeärenden kan skötas när som helst på dygnet. Dessutom använder vi OmaRetta för att informera om aktuella frågor.

Det viktigaste för oss är att kunderna är nöjda:

Ta kontakt och skicka anbudsbegäran!