Tjänster för bostadsaktiebolag och fastighetsbolag

Vi tar hand om ditt bostadsbolag. Vi erbjuder disponenttjänster i alla skeden under fastighetens livscykel. Som kund hos Retta Isännöinti har du tillgång till mera sakkunskap, erfarenhet och resurser för ditt bostadsbolag. Vi har över 50 års erfarenhet av disponentbranschen och krävande reparations- och renoveringsprojekt.

Retta Isännöintis disponent är en expert inom fastighetsbranschen, som sköter fastigheten långsiktigt med hänsyn till fastighetens ålder och särdrag. Våra disponenter ansvarar i sin dagliga verksamhet för att öka boendetrivseln, sköta fastighetens skick och bevara fastighetens värde. Våra disponenter gör ett nära samarbete med bostadsbolagets styrelse samt andra aktörer som tillhandahåller tjänster till bostadsbolaget. 

Till disponentens uppgifter hör många olika delområden: Det tekniska underhållet av fastigheten, såsom organisering av service, underhåll och reparationer tillsammans med underhållsföretaget och andra partner, ledning, uppföljning och förvaltning av fastighetens ekonomi såsom bokföring, budgetering och konkurrensutsättning, samt juridiska uppgifter såsom att se till att lagar och förordningar följs och att sköta avtal. Retta Isännöintis kompetenta och erfarna disponenter ser till att ditt bostadsbolag tas väl om hand.

Vi berättar gärna mera. Ta kontakt!

Hitta din närmaste disponentbyrå

Vi betjänar finländska bostadsbolag från Helsingfors till Rovaniemi. Hitta din närmaste disponent: