Vi förnyar vårt varumärke – snart är vi Retta! 

Retta är Nordens största expertkoncern specialiserad på förmedling och förvaltning av lägenheter, fastigheter och verksamhetslokaler. Som en del av vår koncernövergripande utvecklings- och tillväxtstrategi förnyar vi vårt varumärke och där med det vårt namn. Retta är från och med 31 maj 2022 Retta! 

Varumärkesförnyelsen omfattar Rettas affärsverksamheter i Finland och Sverige. Framöver går Retta Group, Retta Isännöinti, Retta Management specialiserad på fastighetsförvaltning, Retta Vakuutuspalvelut samt Hestia i Sverige under varumärket Retta. Huoneistokeskus som hör till koncernen fortsätter under eget varumärke.  

"Vi har genomgått en kraftig förändring under de senaste åren och samtidigt utvidgat vårt serviceutbud, bland annat med upphandlings- och försäkringstjänster till bostadsbolag. Jag vågar påstå att vi idag är ett annat bolag än för två år sedan. Det nya varumärket synliggör förändringen och påskyndar organisationens fortsatta utveckling”, säger Kari Virta, verkställande direktör för Retta. 

Varför förnyar vi oss? 

Rettas varumärkesförnyelse förmedlar den förändring som redan skett och utmynnar i ett nytt namn. Bakgrunden till namnändringen är en vilja att verka under samma namn inom alla verksamhetsområden.  

”Vi hoppas att vårt nya namn ska associeras med en branschföregångare som är lättillgänglig, kommunikativ och gör de rätta valen. I framtiden vill vi vara en föregångare för hela branschen. Bakom varumärket Retta finns ett stort antal kunniga människor, som vill omdana hela fastighetsbranschen”, säger Virta.  

Läs mer om förändringen  

Varför görs förändringen? 

Under de senaste åren har vi starkt utvecklat vår verksamhet, vårt sätt att arbeta och vår företagskultur. Målet med vår transformationsresa är att vara den bästa tjänsteleverantören för våra kunder och den mest eftertraktade arbetsgivaren i fastighetsbranschen. 

Vad betyder namnet? 

Retta som namn innehåller både gammalt och något nytt, som ännu inte har definierats. Med gammalt menar vi re-bokstäverna som anknyter till vår egen historia och industri ("re" som Retta, real-estate , rental, realty). Det nya och odefinierade skapar vi dagligen med vårt eget arbete.  

Namnet har en latinsk bakgrund som hänvisar till ”en talare” – och vi vill föra branschens talan. Namnet Retta påminner dessutom om orden för rätt och gott i många skandinaviska språk. De orden hoppas vi ska förknippas allt starkare med vårt namn i framtiden.  

När träder ändringen i kraft? 

Vårt företagsnamn kommer officiellt att ändras den 31 maj 202. Ändringarna i samband med varumärkesförnyelsen träder i kraft successivt under sommaren och hösten 2022 

Vad händer med våra kontakter? 

Den 31 maj 2022 ändras våra e-postadresser till förnamn.efternamn@retta.fi. Meddelanden som skickas till den gamla e-postadressen omdirigeras till den nya adressen tills vidare automatiskt. Ändringen påverkar inte våra experters övriga kontaktuppgifter, dvs. telefonnummer och postadresser förblir oförändrade.