Välfungerande tvättstuga i husbolaget - sju tips

Ju trivsammare tvättstugan är, desto trevligare är det för de som bor i huset att använda den. Med hjälp av dessa tips gör du husbolagets tvättstuga till en plats där det är smidigt att tvätta.

Klara regler

Ge noggranna instruktioner till de som använder  tvättstugan. När de gemensamma spelreglerna och bruksanvisningarna för maskinerna är tydliga, enkla och väl synliga är det lätt för alla åldrar att använda tvättstugan. I reglerna anges till exempelöppettiderna för tvättstugan och den längsta möjliga tvättiden. Kom ihåg att tydligt ange vilken typ av tvätt som inte får tvättas i tvättstugan. I många husbolag är det till exempel förbjudet att tvätta och torka mattor.

Håll tvättstugan snygg

Ingen vill tvätta i ett smutsigt rum eller i en smutsig maskin. Se till att tvättstugan städas regelbundet och att tvättmaskinen rengörs tillräckligt ofta. Se också till att tvättstugan är ordentligt upplyst och att torkrummet med tvättlinor och vikningsutrymme är snyggt och så praktiskt som möjligt.

Uppdatera tekniken

Med effektiva och snabba tvättmaskiner går tvätten smidigt. Och när de tvättmaskiner som används är tillräckligt rymliga får de boende också möjlighet att tvätta till exempel täcken och kuddar. Se också till att torkrummets teknik fungerar: moderna torkfläktar torkar tvätten snabbt men samtidigt ganska energieffektivt.

Ta betalt för tvättstugan

När man tar ut en liten avgift för tvätten förbinder sig användarna att följa gemensamma regler och håller tvättstugan i bättre skick. Även en symbolisk avgift för tvättstugan lönar sig.

Se till att tvättstugan är ordentligt låst

För att de boende ska kunna använda tvättstugan utan bekymmer bör låsningen vara ordentlig. Håll alltid tvättstugan och torkrummet låst. Med hjälp av ett smartlåssystem kan du se till att endast boende med passerkort till tvättstugan kan nyttja den. Överväg också ett smart nyckelsystem i fall av vandalisering och stöld - med hjälp ett elektroniskt passersystem minimerar du effektivt missbruket.

Välj det bokningssystem som bäst betjänar de boende

Traditionellt rutnätshäfte, papperskalender eller elektroniskt bokningssystem - det finns lika många olika bokningssystem som husbolag. Men vilket system är bäst? I vissa husbolag tjänar ett traditionellt system de boende bättre, i andra är en elektronisk och mobil kalender ett lämpligt alternativ. Det viktiga är att de boendes behov och önskemål beaktas.

Aktivera de boende vid behov

Tvättstugan är snygg och tvättmaskinerna har också den senaste tekniken, men utrymmet används ändå onödigt lite? Ibland är det bra att påminna de boende om en gemensam tvättstuga som kan användas. Det lönar sig också att informera nya lägenhetsägare och hyresgäster om tvättstugan omedelbart vid inflyttningen. I samband med informationen kan man vid behov också gå igenom de gemensamma reglerna för tvättstugan.

Tänk på det här när du torkar tvätt hemma

  1. Luftfuktigheten i bostaden stiger kraftigt när tvätt torkas hemma. Särskilt när det är sommarhetta får den höga luftfuktigheten inomhustemperaturen att kännas obehaglig. Om möjligt kan en luftavfuktare användas för att avlägsna luftfuktigheten inomhus.
  2. Visste du att bränder i lägenheterna mycket ofta börjar i en bastu där det har torkats tvätt? Bastun är inte den rätta platsen för att torka tvätt på, så av brandsäkerhetsskäl får man inte låta tvätt torka i bastun.
  3. Lakan, bordsdukar eller andra stora textilier ska inte hängas på en dörr för att torka. Dörrytan skadas av fukt från tvätten, och dammet på dörren fastnar också på tvätten.

 

Artikelns expert Aki Marttila, disponent hos Retta Isännöinti.