Så här lyckas du med städningen av cykelförrådet!

 

Cyklar som inte längre behövs eller fungerar och övergivna cyklar blir lätt liggande kvar i cykelförrådet. När invånare flyttar från huset händer det att cyklarna inte följer med i flytten, utan blir kvar och samlar damm i cykelförrådet. Samtidigt köper invånarna nya cyklar utan att göra sig av med de gamla. Under årens lopp fylls cykelförrådet och alla cyklar ryms inte längre i det begränsade förvaringsutrymmet. Cykelförrådet bör regelbundet städas för att se till att endast cyklar som är i användning förvaras i det gemensamma förvaringsutrymmet.
 
Finns det cyklar i bostadsbolagets cykelförråd som verkar sakna ägare? Så här lyckas du med städningen av cykelförrådet.
 
1. Beslut om städning
Beslut om städning av cykelförrådet fattas av bostadsbolagets styrelse. I samband med beslutet bör man även komma överens som hur städningen ska utföras samt tidtabellen och de ansvariga personerna för städningen. Vanligtvis samordnas städningen av disponenten, men god praxis är att åtminstone en styrelsemedlem deltar i alla dess skeden.
 
2. Informering
Bostadsbolaget meddelar inledningsvis invånarna om när städningen av cykelförrådet genomförs och vilka praktiska åtgärder som krävs av var och en. Meddelandet ska tillhandahållas samtliga delägare – även de som inte bor i huset – i god tid. Vid behov bör meddelandet skrivas på flera språk och även fästas på dörren till cykelförrådet och på husets anslagstavla.
 
3. Märkning av cyklar
Nästa steg är att bostadsbolaget tydligt märker alla cyklar som finns i förrådsutrymmet. Efter detta ska invånarna avlägsna märkningen från de cyklar som fortfarande är i användning. På märkningen av cyklarna bör man uppge när märkningen senast ska avlägsnas. Det ska finnas tillräckligt med tid för att avlägsna märkningen: invånarna bör ges exempelvis två månaders tid för detta.
 
4. Dokumentering
Bostadsbolaget bör även dokumentera vilka slags cyklar som hittas i samtliga skeden av städningen. Tydliga förteckningar och fotografier i samtliga skeden av projektet är en trygghet för bostadsbolaget om en delägare frågar efter en försvunnen cykel.
 
5. Mellanförvaring
Efter att två månader har gått flyttas cyklar vars märkning inte har avlägsnats till mellanförvaring. I detta skede lönar det sig att påminna invånarna om cyklarna som ännu saknar ägare. Cyklarna ska förvaras i ett mellanförråd i två månaders tid. Även under mellanförvaringen bör bostadsbolaget dokumentera alla cyklar som förvaras.
 
6. Förstöring
Cyklar som inte efter två månaders mellanförvaring hittar sin ägare ska förstöras.  Bostadsbolaget eller styrelsen kan dock inte fatta beslut om vad man ska göra med de kvarstående cyklarna, utan de ska lämnas in till polisen, med undantag för skrotcyklar som är helt oanvändbara. Om polisen inte tar emot cyklarna kan bostadsbolaget sälja cyklarna eller donera dem exempelvis till en lokal cykelverkstad, som hämtar de övergivna cyklarna och restaurerar dem. Om en cykel som är i bra skick eller en särskilt värdefull cykel inte hittar sin ägare lönar det sig att direkt kontakta polisen.
 
7. Organisering av cykelförrådet
Efter att cykelförrådet städats bör bostadsbolaget bedöma om det finns ett behov av att omorganisera förrådsutrymmena. Mer utrymme kan skapas i ett litet förråd exempelvis med vägghyllor, cykelkrokar eller andra moderna förvaringslösningar. Om cykelförrådet är välorganiserat känns även ett mindre förråd mer rymligt.
 
Lauri Kolehmainen, disponent vid Retta Isännöinti Oy, intervjuades för artikeln i egenskap av expert.