OmaRetta är bostadsbolagets nya elektroniska servicekanal

OmaRetta är Retta Isännöintis nya servicekanal för hantering av boendeärenden. Tjänsten är till för styrelseledamöterna, aktieägarna och invånarna i bostadsbolaget. All information gällande bostadsbolaget och boendet finns tillgänglig i OmaRetta oberoende av tid och plats.

Via tjänsten kan invånarna eller aktieägarna hantera många ärenden som hänför sig till boendet, till exempel beställa dokument, göra en flyttanmälan eller boka bastuturer. 

OmaRetta underlättar styrelsearbetet på många sätt. Protokollen från styrelsemötena arkiveras i tjänsten och kan även undertecknas elektroniskt i tjänsten. Via tjänsten är det också enkelt att följa upp exempelvis bostadsbolagets ekonomi. Det är enkelt att kontrollera till exempel uppvärmningskostnadernas andel av skötselkostnaderna i bostadsbolaget, och informationen presenteras i form av både siffror och tydlig grafik.

OmaRetta fungerar i både mobila enheter och datorer oberoende av tid och plats.

OmaRetta införs för Retta Isännöintis kunder stegvis och kommer att ersätta bostadsbolagens tidigare elektroniska servicekanaler.

Ta del av OmaRetta på omaretta.fi.