Laddning av elcykelbatterier orsakar diskussion – fem frågor om elcyklar

Cyklar som får extra kraft från el ökar i gatubilden och därför finns de också allt mer i bostadsaktiebolagens cykelförråd. Det väcker ändå frågor, om man får förvara elcyklar eller ladda deras batterier i bostadsaktiebolagets gemensamma utrymmen.

I bostadsaktiebolagen funderar man, hur man mest förnuftigt kan hantera den snabba ökningen av elcyklar som skett under de senaste åren. Var får man förvara en elcykel? Och var skulle det vara mest förnuftigt att ladda elcykelns batteri? Läs svaren på ofta frågade frågor.

Får elcykeln förvaras i bostadsaktiebolagets cykelförråd?

Elcykeln, liksom andra cyklar och friluftsutrustning, får förvaras i bostadsaktiebolagets cykelförråd. I bostadsaktiebolagets trappuppgång, utrymningsvägar eller andra gemensamma utrymmen får man å andra sidan inte förvara elcykeln eller annan lös egendom.

När elcykeln lämnas i cykelförrådet för förvaring, lönar det att alltid ta loss batteriet. Främst för att elcykelns batteri kan laddas i lägenheten, men också för att batteriet på det här viset är i ett säkert förvar.

Var får man ladda elcykeln?

Elcykelns batteri ska tas loss, så det lönar sig alltid att ta med sig det och ladda i den egna lägenheten. Detta rekommenderas också därför att laddning av elcykelns batteri är en brandsäkerhetsrisk i cykelförrdet, där det inte finns dynget runt övervakning eller brandvarnare.

I princip är laddning av elcykelns batteri inte tillåtet i cykelförrådet eller i bostadsaktiebolagets gemensamma utrymmen. Om elcykelns batterier förvaras och man tillåter laddning av dem i cykelförrådet, ska utrymmet därför ha brandvarnare och tillräcklig brandsläckningsutrustning.

Vem betalar elen som går åt till att ladda elcykeln?

Om bostadsaktiebolaget beslutar att batteriet får laddas i cykelförrådet, ska man samtidigt komma överens om lämplig ersättning. Laddningen i sig sjäv förbrukar inte mycket el, men i jämlikhetens namn finns det orsak till att komma överens om en nominell årsersättning. Det kan också vara bra att komma ihåg, att laddningsersättningen inte direkt är jämförbar med endast elkonsumtion, utan med den löser man också rätten till att använda bostadsaktiebolagets eluttag.

Kan bostadsaktiebolaget förbjuda laddning av elcyklar i bolagets utrymmen?

Huvudregeln är, att elcykelns batteri inte får laddas i bostadsaktiebolagets cykelförråd – bolaget behöver alltså inte separat förbjuda det. Det samma gäller de boendes alla elapparater; utan separat tillstånd får man inte använda bostadsaktiebolagets el eller använda eluttag avsedda för bolagets användning. Om bostadsaktiebolaget ändå fattar beslut om, att elcykelns batterier får laddas i cykelförrådet, ska förvaringsutrymmet ha både brandvarnare som tillräcklig släckningsutrustning.

Allt eftersom elcyklarna blir vanligare, kan det löna sig för bostadsaktiebolaget att tydligt informera om, hur elcyklars batterier bör laddas.

Är laddning av elcykelns batteri en brandsäkerhetsrisk?

Elcykelns batteri är som vilket som helst batteri för elapparater som används dagligen. Brandsäkerhetsriskerna rör närmast felaktiga batterier eller tillverkningsfel som finns i dem, som uppstår i såväl telefoners, batteridrivna borrmaskiners som robotdammsugares batterier. Laddning av batteriet är ändå säkert, om man gör det rätt. Det är tillrådligt att ladda batteriet bara under den tid som krävs för laddning och koppla ur laddaren direkt efter laddningen.

 

Kim Dahlbacka, teknisk disponent, intervjuades för artikeln i egenskap av expert.