Brandsäkerhetsguide för hemmet

Brandsäkerhetsguiden ger tips för brandsäker vardag och fest ur både invånarens och husbolagets synvinkel.

Tips för invånaren

 1. Håll öppen eld under uppsikt
  Levande ljus är en av de vanligaste brandsäkerhetsriskerna i hemmet. Därför påminner även hemmets brandsäkerhetsguide om att man aldrig bör lämna levande eld obevakad. Levande ljus ska placeras på platser där man inte ständigt rör sig och utom räckhåll för barn och husdjur. Inte heller utomhus ska man lämna eld utan uppsikt. Levande eld utomhus bör dessutom placeras på avstånd från huset och annat lättantändligt material.
   
 2. Var uppmärksam då du lagar mat
  Allt fler bränder börjar i köket, då man glömt att stänga av spisen eller maten fått stå för länge på spisen.
   
 3. Undvik farliga situationer i bastun
  Textilier eller andra föremål som lämnats att torka nära eller ovanpå den heta bastuugnen innebär en brandrisk. Bastun bör endast användas för bastubad, inte för att förvara eller torka kläder eller andra saker.
   
 4. Använd endast lampor avsedda för utomhusbruk utomhus
  Lampserier skapar stämning under mörka kvällar. Utomhus bör man dock endast använda sådana lampor som är avsedda för utomhusbruk. Förlängningssladdar avsedda för inomhusbruk ska inte användas utomhus.
   
 5. Var uppmärksam då du använder elapparater
  Ett överraskande fel kan uppkomma i en elapparat eller hushållsapparat och orsaka en elbrand. Detta är omöjligt att förutse på förhand, men för att vara på den säkra sidan kan man koppla ur elapparaterna från väggen då man är borta från hemmet en längre tid.
   
 6. Kontrollera att brandvarnaren fungerar
  Enligt lagen ska det finnas en brandvarnare för varje 60 kvadratmeter av lägenheten. Kontrollera med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar. Om brandvarnaren fungerar med batterier ska du byta batterierna tillräckligt ofta.
   
 7. Ha brandsläckningsutrustning tillgänglig
  En brandfilt och handsläckare ingår i basutrustningen i hemmet. Då denna utrustning finns nära till hands är det möjligt att snabbt få en brand under kontroll.

 

Tips för husbolaget

 1. En brandsäker trappuppgång
  På grund av brandsäkerheten är det inte tillåtet att förvara saker i trappuppgången. Barnvagnar, stolar och andra möbler ska förvaras i förrådsutrymmen och exempelvis dörrmattor eller andra dekorationer ska inte förvaras i trappuppgången. Utifall av brand ska trappuppgången vara fri från hinder.
   
 2. Bekanta dig med räddningsplanen
  Den lagstadgade räddningsplanen ska finnas hos varje husbolag. Den är en anvisning för invånarna om hur de ska agera vid händelseav brand. För att räddningsplanen ska vara användbar ska man gå igenom innehållet tillsammans med invånarna.
   
 3. Beakta brandriskerna i anslutning till avfallskärlen
  Husbolagets avfallskärl bör placeras så att en eventuell brand som uppstår i dem inte kan sprida sig till bostadshuset. Om möjligt bör miljöboden vara låsbar, så att ingen utomstående kan orsaka en brand i avfallskärlen.
   
 4. Håll koll på aska från cigaretter
  Husbolagets brandsäkerhet förbättras betydligt då man skaffar askkärl för rökare, där det är tryggt att fimpa cigaretter. På detta vis hamnar fimparna inte i andra avfallskärl utomhus, där de kan innebära en brandrisk.
   
 5. Var försiktig med levande eld och fyrverkerier
  Om man gör upp öppen eld utomhus, får den inte lämnas utan uppsikt. Det lönar sig även att hantera fyrverkerier med omsorg: man bör inte skjuta raketer för nära det egna huset eller grannhuset.
   
 6. Släckningsutrustning bör vara tillgänglig för alla invånare
  Om det finns en brandfilt och en tillräckligt stor pulversläckare i trappuppgången är hjälpen nära för alla invånare vid en eventuell brand.
   
 7. Utbildning för invånarna
  Då man på förhand övar brandsläckning och agerande vid en brand är det lättare att veta vad man ska göra om olyckan verkligen är framme. Många försäkringsbolag och regionala räddningsförbund ordnar korta släckningskurser för invånarna, där man går igenom alla viktiga basfakta.

Brandsäkerhetsguiden har sammanställts i samarbete med Retta Isännöinti Oy:s disponent Satu Rajala.