Rettan hinnat ovat seuranneet yleistä kustannustason nousua - Väitetty hintakartelli ei ole vaikuttanut hintoihimme

Arvoisa asiakas,

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että Isännöintiliitto ja isännöintialan yritykset olisivat syyllistyneet kartelliin vuosina 2014-2017.

KKV on julkisuudessa lausunut, että kartellien vaikutus hintojen nousuun on kansainvälisten tutkimusten mukaan jopa 10 – 30 % normaalin hinnannousun lisäksi.

Retta pitää KKV:n tulkintaa siitä, että yritykset olisivat syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin ja muodostaneet yhteisymmärryksen hinnoista vuosina 2014 – 2017 virheellisenä. Retta Isännöinti on aina tehnyt hinnoittelupäätöksensä itsenäisesti, emmekä ole sopineet hinnoista muiden toimijoiden kanssa. 

Rettan mielestä Isännöintiliiton silloisen hallituksen keskustelut ja viestintä on ollut ajattelematonta ja huolimatonta, eivätkä Rettaa liiton hallituksessa kyseisenä aikana edustaneet henkilöt enää ole Rettan palveluksessa.

Haluamme tuoda julki, että

• Emme ole korottaneet vuosina 2014 - 2017 hintojamme merkittävästi, jonka oheinen taulukko selvästi osoittaa.

• Olemme avoimesti noudattaneet  jo vuodesta 2010 alkaen Kiinteistöliiton laatimaa isännöinnin tehtäväluetteloa asiakassopimuksissamme. 

• Emme ole siirtäneet työtehtäviä kuukausittaisen veloituksen piiristä erillisveloitettavaksi.

Retta Isännöinnin keskimääräiset hinnankorotukset vuosina 2014 - 2017

Vertailu

 

• Vastaavana ajankohtana (2014 - 2017) kiinteistöalan palkat nousivat vuosittain keskimäärin 2,25 % (Lähde: Kiinteistötyönantajat). Palkkakustannukset ovat meille merkittävä kustannuserä; noin 64 % yhtiön liikevaihdosta.

• Vastaavana ajankohtana (2014 - 2017) yhtiön muiden kustannuserien (kuten vuokrat, IT-kustannukset) nousu on nostanut yhtiömme kustannustasoa. 

Ymmärrän, että median uutisointi on herättänyt huolta veloituksistamme. Siksi halusimme avata hinnoitteluamme tarkemmin ja tulemme jatkamaan keskustelua asiasta kanssanne.

Ystävällisin terveisin

Veli Huotari
Liiketoimintajohtaja, Retta Isännöinti