Opas osakkaalle: asunto-osakeyhtiön yhtiökokous

Asunto-osake on useimpien ihmisten arvokkain hankinta. Omaisuuden arvon säilymisestä kannattaakin olla kiinnostunut. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous on paikka, jossa osakas voi vaikuttaa päätöksentekoon. Siellä päätetään taloyhtiötä ja sen osakkaita koskevista asioista. Yhtiökokouksessa valitaan taloyhtiön hallitus, joka edustaa osakkaita ja huolehtii kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä sekä asumisviihtyvyydestä.

Tässä oppaassa kerrotaan osakkaan vaikutusmahdollisuuksista taloyhtiön päätöksenteossa, jossa yhtiökokouksella on ylin päätösvalta. Opas antaa tietoa yhtiökokouksen merkityksestä, kokouksen etenemisestä, asiakirjoista sekä eri osapuolten rooleista kokouksessa.

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous -oppaan sisältö:

1. Yhtiökokouksen järjestäminen
2. Yhtiökokoukseen osallistuminen
3. Osakkaan oikeudet yhtiökokouksessa
4. Yhtiökokouksessa esitettävät ja päätettävät asiat
     4.1 Kokouksen asiakirjat
     4.2 Asiakohtien käsittely ja päätöksenteko
5. Taloyhtiön hallituksen valinta
6. Milloin tarvitaan ylimääräinen yhtiökokous?
7. Yhtiökokouksen sanasto

Lataa opas >>