Asukkaan energiaopas: Vinkkejä energian- ja vedenkulutuksen tarkkailuun ja tehostamiseen

Tässä oppaassa kerrotaan, miten asukas pystyy tarkkailemaan ja vaikuttamaan energian- ja vedenkulutukseen asuinkiinteistössä. Oppaassa käsitellään lämmitystä, ilmanvaihtoa, ilmanvaihtoventtiileitä, sähkönkulutusta, vedenkulutusta ja jätteitä. Asuminen muodostaa suomalaisen hiilijalanjäljestä merkittävän osan ja siksi siihen on hyvä kiinnittää huomiota jokapäiväisessä toiminnassamme. Pieniä tekoja tekemällä voimme säästää ympäristöä ja rahaa. 

Oppaan sisältö 

  • Lämmitys 

  • Ilmanvaihto 

  • Ilmanvaihtoventtiilit 

  • Sähkönkulutus 

  • Vedenkulutus 

  • Jätteet 

 Lataa ilmainen asukkaan energiaopas >>