Uudet sähköiset ratkaisut tehostavat taloyhtiöiden viestintää

Teknologian kehittyminen tekee kiinteistöistä älykkäitä

Isännöintitoimialan käyttöön ottamat uudet sähköiset ratkaisut ja teknologian kehittyminen tekevät taloyhtiöiden tiedonvaihdannasta reaaliaikaista ja kiinteistöistä entistä älykkäämpiä. Retta Isännöinti on kehittänyt uusia sähköisiä toimintamalleja yhteydenpitoon asukkaiden kanssa.

Isännöinnin toimialaa on perinteisesti pidetty hitaasti muuttuvana.

”Aloitimme vuonna 2014 ensimmäisenä isännöintiyrityksenä Suomessa asiakaskokemuksen sähköisen mittaamisen. Palautteiden pohjalta huomasimme asiakkaiden siirtyneen jo aikoja sitten sellaisiin digitaalisiin kanaviin, jotka eivät alalla vielä olleet yleisesti käytössä. Tämän pohjalta aloimme kehittää uusia, asiakastarpeita vastaavia digipalveluita”, Timo Aarvala kertoo.

Sähköiset tiedonvaihtokanavat parantavat läpinäkyvyyttä ja helpottavat päätöksentekoa

Taloyhtiöt ovat yhteisöjä, joissa tieto leviää perinteisten pihaparlamenttien lisäksi tänä päivänä myös sähköisten kanavien kautta.

”Isoin tyytymättömyyttä aiheuttava tekijä taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden välillä onkin riittämätön viestintä. Halusimme luoda kanavan, josta asukas löytää heti tarvitsemansa tiedon ja jossa isännöitsijä ja asukas voivat viestiä ajankohdasta riippumatta. Kehitystyön tuloksena syntyi sähköinen Majakka-asiakaspalveluportaali. Majakka-palvelu on alalla ensimmäinen laatuaan, ja kehitämme sitä jatkuvasti”, Aarvala kertoo.

Tiedon vaivaton kulkeminen nopeuttaa taloyhtiön hallituksen päätöksentekoa.

”Isännöinnin digitalisoitumisella on oleellinen vaikutus taloyhtiön päätöksentekoon ja sen oikea-aikaisuuteen. Niin akuutit kuin pidemmän aikavälin hankkeet, kuten putkiremontit ja julkisivuremontit voidaan ajoittaa oikein, kun tieto on läpinäkyvää”, Aarvala sanoo.

Myös asukkaiden välinen tiedonvaihto on siirtynyt entistä enemmän verkkoon, ja esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa toimivan alustan yhteisön sisäiselle viestinnälle. Monet taloyhtiöt ovatkin perustaneet omia Facebook-ryhmiä, joissa viesti kulkee nopeasti saunavuorojen vaihtamisesta talkoiden sopimiseen.

Älykkäät kiinteistöt laskevat asumisen kustannuksia

Energiatehokkuus ja energianhallinnan kysymykset nousevat yhä voimakkaammin esiin myös kiinteistöjohtamisessa.

”Tulevaisuudessa kiinteistöt keräävät itsestään dataa, minkä avulla ne säätelevät automaattisesti veden ja sähkön kulutusta. Tämä tulee tekemään asuinrakennuksista entistä kustannustehokkaampia asukkaiden eduksi. Samalla tulee myös huomioida ympäristönäkökulmat taloyhtiöissä. Mittaustiedon tarkentuminen ja reaaliaikaistuminen tehostavat kulutusseurantaa, ja näin voidaan välttää veden ja sähkön hukkakäyttö. Haluamme Retta Isännöinnissä olla mukana kehittämässä koko toimialaa”, Aarvala kertoo.

Majakka-palveluun>