Taloyhtiöiden teknisten järjestelmien kunnossa paljon parantamisen varaa

Suuri osa Suomen taloyhtiöiden asuinkiinteistöistä voi huonosti. Lämmityskauteen siirryttäessä monessa taloyhtiössä on havahduttu siihen, että lämpöä ei riitä tasaisesti jokaiseen asuntoon. Syynä voi olla säätövirhe tai korjausta vaativa vika. Ellei kiinteistön teknisten järjestelmien kuntoa ole tarkistettu ja järjestelmiä säädetty toimimaan oikein, voi edessä olla ikäviä yllätyksiä - tai ainakin entistä korkeampi energialasku.

Nouseva energian hinta ja yhä useammissa taloyhtiöissä ajankohtaisiksi tulevat peruskorjausurakat ennustavat kasvavia asumiskustannuksia. Retta Isännöinnin ja Caverionin asiantuntijoiden mukaan suunnitelmallisuus ja ennakointi voivat pienentää huomattavasti taloyhtiöiden kustannustaakkaa.

Ennakoiva huolto kannattaa

"Kiinteistöjen teknisten perusjärjestelmien kuntoon laittamisella pystytään parantamaan tilannetta jo paljon. Varsinkin näin talven kynnyksellä on syytä tarkistaa lämmitysjärjestelmien kunto. Niissä tuntuu olevan eniten ongelmia", sanoo Caverionin myyntipäällikkö Jorma Hentilä.

"Kiinteistön tärkeimpien tekniikoiden; lämmityksen, valaistuksen, käyttöveden ja ilmastoinnin vuosittaisella tarkastuksella säästetään selvää rahaa kiinteistön käyttökustannuksissa. Taloyhtiössä tehtävällä ennakkohuoltokierroksella saadaan hyvä yleiskuva järjestelmien kunnosta ja korjaustarpeista. Huoltotoimenpiteillä voidaan päästä jopa 10-20 % säästöön energiankulutuksessa", Jorma Hentilä toteaa.

Retta Isännöinnin liiketoimintajohtaja Timo Aarvala nostaa esiin huoltojen ja kunnostamisen merkityksen myös asunnon arvoa ajatellen: "Asunnonostajat ovat nykyään yhä tietoisempia ja tarkempia asuntoa ostaessaan. Hyvin huollettu taloyhtiö, jossa on selkeät suunnitelmat korjauksista ja muista muutostöistä, kielivät taloyhtiön kunnosta myös yleisesti. Hyvin hoidetussa taloyhtiössä asuntojen arvo on korkeampi", hän huomauttaa.

Energiatodistuksella edistetään energiatehokkuutta

Taloyhtiöiden kannattaa investoida energiatehokkuuteen. Ennakoivan huollon ja kunnossapidon lisäksi energiankulutusta voidaan tehokkaasti laskea esimerkiksi asentamalla rakennukseen poistoilmalämpöpumppu. Poistoilman lämpö otetaan talteen ja käytetään lämmitykseen ja käyttöveteen. Järjestelmän takaisinmaksuaika on noin 6 vuotta ja siitä on vakuuttavia kokemuksia asuinkerrostaloissa. Poistoilmalämpöpumpun avulla voidaan saavuttaa jopa 40 %:n energiansäästö.

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva energiatodistuslaki tähtää rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. "Taloyhtiössä kannattaa keskustella isännöitsijän kanssa erilaisista vaihtoehdoista. Ammattitaitoinen isännöitsijä osaa ohjeistaa energiatehokkaampiin valintoihin ja kilpailuttaa taloyhtiölle parhaan ratkaisun", Timo Aarvala kertoo.

Lisätiedot:
Liiketoimintajohtaja Timo Aarvala, Retta Isännöinti, timo.aarvala@retta.fi, puh. 040 5965 973
Myyntipäällikkö Jorma Hentilä, Caverion, jorma.t.hentila@caverion.fi, puh. 040 8644 431
Kaupallinen johtaja Ville Tamminen, Caverion, ville.tamminen@caverion.fi, puh. 050 3900 129

Retta Isännöinti on Suomen johtava isännöintialan palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen suuren yrityksen asiakasedut sekä paikallisesti hyvää ja laadukasta palvelua lähellä asiakasta 60 paikkakunnalla. Asiakkaina Retta Isännöinnillä on noin 4 500 taloyhtiötä. Retta Isännöinti on osa Retta Group -konsernia, jossa työskentelee 1 600 kiinteistöalan ammattilaista.

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Caverion syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Vuoden 2013 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa. Caverionilla on 13 toimintamaassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä lähes 18 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.caverion.fi