Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinta koskien isännöintialaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt, ovatko Isännöintiliitto ja isännöintialan yritykset syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin ja muodostaneet yhteisymmärryksen hinnoista vuosina 2014 - 2017. KKV on antanut 10.2.2021 oman esityksensä asiasta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tulemme perehtymään tarkemmin esitykseen ja annamme siihen oman vastauksemme sovitun aikataulun puitteissa. Asia käsitellään markkinaoikeudessa, joka päättää asiasta. 

KKV:n esityksessä käydään läpi Isännöintiliiton toimintaa ja sen puitteissa tapahtunutta viestintää sekä isännöintiyritysten toimintaa liiton jäseninä alan viestinnässä. Pidämme KKV:n tulkintaa asiassa virheellisenä, mutta on kuitenkin koko isännöintitoimialan etu, että asia käydään perusteellisesti läpi. 

Asia on meille ja alalle valitettava ja tulee ymmärrettävästi herättämään kysymyksiä. KKV:n tulkinnasta huolimatta liiton toiminnassa tapahtunut viestintä ei ole vaikuttanut hinnoittelupäätöksiimme, jotka aina tehdään omista lähtökohdista ja asiakaskohtaisesti.